مدل کیس کامپیوتر

نام فایل : کیس کامپیوتر , سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , باز?

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمدل کیس کامپیوتر : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۶۸

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              مدل کیس کامپیوتر به همراه سنبه های مربوطه طراحی شده در محیط ورق کاری سالیدورک دستورات استفاده شده : Sheet Metal Base Flange Forming Tool Edge Flange Vent Assembly Fillet Cut Extrude Simple Hole Linear Pattern Circular Pattern Hole Wizard Mirror …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مدل کیس کامپیوتر اینجا کلیک کنید

مدل سینک ظرفشویی

نام فایل : سینک ظرفشویی , ورقکاری , سنبه , سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمری?

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمدل سینک ظرفشویی : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۴۵

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              مدل سینک ظرفشویی به همراه سنبه های مربوطه طراحی شده در محیط ورق کاری سالیدورک دستورات استفاده شده : Sheet Metal Forming Tool Base Flange Fillet Linear Pattern Edge Flange Hem Boss Extrude Plane Loft …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مدل سینک ظرفشویی اینجا کلیک کنید

پکیج شماره ۴ مدل های طراحی شده در سالیدورک

نام فایل : پکیج , سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , بازار , خرید

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپکیج شماره ۴ مدل های طراحی شده در سالیدورک : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۴۳

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              پکیج مدل های طراحی شده در سالیدورک مدل های موجود در این پکیج :   1. مدل چاقو (لینک مشاهده مدل ) ۲٫ مدل چکش (لینک مشاهده مدل ) ۳٫ مدل جای CD و DVD (لینک مشاهده مدل ) ۴٫ مدل پیچ گوشتی (لینک مشاهده مدل ) ۵٫ مدل فنر (لینک مشاهده مدل )   قیمت تمام شده مجموع مدل ها به صورت جداگانه : ۸,۰۰۰ تومان قیمت این پکیج : ۶,۰۰۰ تومان …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پکیج شماره ۴ مدل های طراحی شده در سالیدورک اینجا کلیک کنید

مدل جای CD و DVD

نام فایل : جای DVD و CD , سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , بازار , ?

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمدل جای CD و DVD : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۳۹

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              مدل جای CD و DVD طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Assembly Boss Extrude Cut Extrude Circular Pattern Revolve Shell Plane Chamfer …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مدل جای CD و DVD اینجا کلیک کنید

مدل چکش

نام فایل : چکش , سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , بازار , خرید ,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمدل چکش : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۳۸

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              مدل چکش طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Assembly Boss Extrude Cut Extrude Plane Loft Revolve Fillet Chamfer …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مدل چکش اینجا کلیک کنید

پکیج شماره ۳ مدل های طراحی شده در سالیدورک

نام فایل : پکیج , سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , بازار , خرید

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپکیج شماره ۳ مدل های طراحی شده در سالیدورک : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۳۵

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              پکیج مدل های طراحی شده در سالیدورک مدل های موجود در این پکیج :   1. مدل جاچسبی (لینک مشاهده مدل ) ۲٫ مدل آچار (لینک مشاهده مدل ) ۳٫ مدل پروانه (لینک مشاهده مدل ) ۴٫ مدل چرخ دنده مورب (لینک مشاهده مدل ) ۵٫ مدل کانال کولر (لینک مشاهده مدل )   قیمت تمام شده مجموع مدل ها به صورت جداگانه : ۷,۰۰۰ تومان قیمت این پکیج : ۵,۲۵۰ تومان …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پکیج شماره ۳ مدل های طراحی شده در سالیدورک اینجا کلیک کنید

مدل بلندگوی دستی

نام فایل : بلندگوی دستی , سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , باز?

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمدل بلندگوی دستی : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۶۸۲

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              مدل بلندگوی دستی طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Loft Revolve Shell …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مدل بلندگوی دستی اینجا کلیک کنید

مدل شماره ۳

نام فایل : سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , بازار , خرید , فروش

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمدل شماره ۳ : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۶۸۰

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              مدل طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Boss Extrude Cut Extrude Chamfer Rib Fillet …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مدل شماره ۳ اینجا کلیک کنید

مدل فنر

نام فایل : فنر , سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , بازار , خرید ,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمدل فنر : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۶۷۹

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              مدل فنر طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Helix Spiral Sweep …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مدل فنر اینجا کلیک کنید

مدل شماره ۲

نام فایل : سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , بازار , خرید , فروش

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمدل شماره ۲ : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۶۷۸

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              مدل طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Assembly Boss Extrude Cut Extrude Fillet Plane Hole Wizard Chamfer …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مدل شماره ۲ اینجا کلیک کنید

مدل پیستون و متعلقات

نام فایل : پیستون , شاتون , میل لنگ , پیستون و متعلقات , سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمدل پیستون و متعلقات : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۶۷۴

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              مدل پیستون و متعلقات طراحی شده در سالیدورک ​دستورات استفاده شده : Assembly Boss Extrude Cut Extrude Plane Sweep Revolve Chamfer …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مدل پیستون و متعلقات اینجا کلیک کنید

مدل شماره ۱

نام فایل : سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , بازار , خرید , فروش

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمدل شماره ۱ : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۶۷۲

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              مدل طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Boss Extrude Shell Cut Extrude Circular Pattern …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مدل شماره ۱ اینجا کلیک کنید

مدل پیچ گوشتی

نام فایل : پیچ گوشتی , سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , بازار ,

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمدل پیچ گوشتی : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۶۶۷

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              مدل پیچ گوشتی طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Boss Extrude Cut Extrude Revolve Plane Cut Sweep Circular Pattern …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مدل پیچ گوشتی اینجا کلیک کنید

مدل چرخ دنده مورب

نام فایل : چرخ دنده مورب , سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , باز

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمدل چرخ دنده مورب : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۶۸۵

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              مدل چرخ دنده مورب طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Boss Extrude Sweep Circular Pattern Cut Extrude …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مدل چرخ دنده مورب اینجا کلیک کنید

مدل شماره ۴

نام فایل : سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , بازار , خرید , فروش

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمدل شماره ۴ : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۶۸۴

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              مدل طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Boss Extrude Hole Wizard …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مدل شماره ۴ اینجا کلیک کنید

پکیج شماره ۲ مدل های طراحی شده در سالیدورک

نام فایل : پکیج , سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , بازار , خرید

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپکیج شماره ۲ مدل های طراحی شده در سالیدورک : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۳۱

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              پکیج مدل های طراحی شده در سالیدورک مدل های موجود در این پکیج :   1. مدل اول (لینک مشاهده مدل ) ۲٫ مدل دوم (لینک مشاهده مدل ) ۳٫ مدل سوم (لینک مشاهده مدل ) ۴٫ مدل چهارم (لینک مشاهده مدل ) ۵٫ مدل پنجم (لینک مشاهده مدل )   قیمت تمام شده مجموع مدل ها به صورت جداگانه : ۲,۷۵۰ تومان قیمت این پکیج : ۲,۰۰۰ تومان …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پکیج شماره ۲ مدل های طراحی شده در سالیدورک اینجا کلیک کنید

پکیج شماره ۱ مدل های طراحی شده در سالیدورک

نام فایل : پکیج , سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , بازار , خرید

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپکیج شماره ۱ مدل های طراحی شده در سالیدورک : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۲۰

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              پکیج مدل های طراحی شده در سالیدورک مدل های موجود در این پکیج :   1. مدل مدادتراش رومیزی (لینک مشاهده مدل ) ۲٫ مدل دم باریک (لینک مشاهده مدل ) ۳٫ مدل پیستون و متعلقات (لینک مشاهده مدل ) ۴٫ مدل وزنه بدنسازی (لینک مشاهده مدل ) ۵٫ مدل بلندگوی دستی (لینک مشاهده مدل )   قیمت تمام شده مجموع مدل ها به صورت جداگانه : ۸,۰۰۰ تومان قیمت این پکیج : ۶,۰۰۰ تومان …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پکیج شماره ۱ مدل های طراحی شده در سالیدورک اینجا کلیک کنید

مدل دم باریک

نام فایل : دم باریک , سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , بازار , خ

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمدل دم باریک : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۱۰

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              مدل دم باریک طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Assembly Boss Extrude Cut Extrude Plane Loft Fillet Variable Size Fillet Chamfer …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مدل دم باریک اینجا کلیک کنید

مدل چاقو

نام فایل : چاقو , سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , بازار , خرید

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمدل چاقو : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۰۷

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              مدل چاقو طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Revolve Boss Extrude Cut Extrude Linear Pattern Fillet Chamfer Plane Mirror …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مدل چاقو اینجا کلیک کنید

مدل آچار

نام فایل : آچار , سه بعدی , سالیدورک , کتیا , اتوکد , تری دی مکس , مدل , شکل , نقشه , طراحی , طرح , پروژه , تمرین , مناسب پروژه , مناسب تمرین , فروشگاه , بازار , خرید

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمدل آچار : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۰۴

دسته ی محصول : عمومی و آزاد


              مدل آچار طراحی شده در سالیدورک دستورات استفاده شده : Boss Extrude Cut Extrude Plane Mirror Wrap Fillet …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مدل آچار اینجا کلیک کنید