کنترل مد لغزشی ترمینال ژنراتور سنکرون از طریق مقایسه با یک سیگنال کنترل

نام فایل : ژنراتور سنکرون, اغتشاشات, کنترل کننده, مد لغزشی, Matlab, Maxwell

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودکنترل مد لغزشی ترمینال ژنراتور سنکرون از طریق مقایسه با یک سیگنال کنترل : ایران

شماره محصول : ۱۸۶۰۰۵۲

دسته ی محصول : فنی و مهندسی

۴۹۵۶ جکیده در سال‌های اخیر ابعاد و پیچیدگی های ژنراتورها به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است، از این رو پایداری ولتاژ این تجهیزات بسیار مورد توجه می‌باشد. تجهیزات مورد استفاده در سیستم‌های قدرت از جمله ژنراتور سنکرون به صورت معمول به گونه‌ای طراحی می‌شوند که در ناحیه‌ای که رفتار سیستم خطی است عمل کنند. در مواقعی که اغتشاشات کوچک هستند، مدل خطی سیستم قدرت برای تحلیل پایداری و طراحی کنترل کننده مناسب می‌باشد. کنترل کننده‌های خطی نظیر PSS و AVR به میرائی لازم برای اغتشاشات کوچک و همچنین پایداری مجانبی را برای این اغتشاشات منجر می‌شوند. در این پژوهش کنترل مد لغزشی ترمینال ژنراتور سنکرون مورد تحلیل قرار می‌گیرد. کنترل مد لغزشی یکی از روش‌های کنترل مقاوم است که جهت مقابله با عدم قطعیت و اغتشاشات خارجی بسیار قدرتمند است. اصول کلی کار و مفاهیم توضیح داده شده است و  شبیه‌سازی کامل ژنراتور سه فاز PMS  با نرم افزار اجزاء محدود MAXWELL صورت گرفته است.  جنبه‌های مختلف کنترلی بررسی شده است و شبیه‌سازی‌ …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود کنترل مد لغزشی ترمینال ژنراتور سنکرون از طریق مقایسه با یک سیگنال کنترل اینجا کلیک کنید