پاورپوینت درباره برنامه ریزی استراتژیک دانش

نام فایل : پاورپوینت درباره برنامه ریزی استراتژیک دانش , پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک دانش

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درباره برنامه ریزی استراتژیک دانش : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۳۴۱۳

دسته ی محصول : علوم انسانی


نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلاید  :10 اسلاید   بخشی ازاسلایدها:     معماری مدیریت دانش üمعماری دانش : شامل نقشه های دانش üمعماری فرایند مدیریت دانش : مشخص نمودن فعالیتهای چرخه حیات دانش(خلق/کسب، ثبت/ذخیره سازی، تسهیم/استفاده، به روز کردن/پایان)، انعکاس سیاستها، قوانین و رویه های سازمانی üمعماری سازمان : ایجاد ساختارسازمانی مناسب و برنامه های منابع انسانی برای اجرا üمعماری فناوری اطلاعات : ایجاد یک زیربنای تکنیکی برای اجرای استراتژی ×همردیف سازی üفهم اولویتهای استراتژیک مدیریت سطح بالا üهمردیف سازی استراتژیهای دانش با برنامه استراتژیک سازمان üتطابق اهداف مدیریت دانش با اهداف سازمانی در حال تغییر üایجاد فهم دوجانبه با مدیریت ارشد بر روی نقش مدیریت دانش در پشتیبانی از استراتژیها üتطابق تکنولوژی با تغییرات استراتژیک منابع Y. G. & Yu. S. H. & Hwan. J. (2004). Knowledge Strategy Programming.   Schulze, M. & A.Jobe, L, (2001). Codification And Ta …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درباره برنامه ریزی استراتژیک دانش اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درباره بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت

نام فایل : پاورپوینت درباره بررسی سیر تکامل و پیدایش تفکر مدیریت , پاورپوینت بررسی سیر تکامل و پیدایش تفکر مدیریت

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درباره بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۳۴۰۹

دسته ی محصول : علوم انسانی


نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلاید  :35  اسلاید   بخشی ازاسلایدها: در اوايل قرن بيستم ، نتايج انقلاب صنعتي که در حدود سال ۱۷۹۰ اغاز گرديده بود به تدريج به ثمر رسيد . يکي از مشخصات بارز انقلاب صنعتي ماشيني کردن توليد بود که زندگي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي جوامع صنعتي اروپا و امريکا را دگرگون ساخت . برخي از اثار و عواقب انقلاب مزبور را مي توان به شرح زير خلاصه نمود : • رشد صنايع و توسعه بازرگاني • گسترش شهر نشيني و ازدياد جمعيت شهر ها • توليد انبوهي و توسعه بازار فروش در نتيجه ازدياد مصرف • پيشرفت تکنولوژي و استفاده از نتايج تحقيقات علمي در صنايع از سوي ديگر ، بر دامنه قدرت و اختيارات حکومت به سرعت افزوده شد ، زيرا علاوه بر حفظ نظم و امنيت ملي ، تصدي اموري مانند حمل و نقل ، اموزش و پرورش و رفاه عمومي و همچنين تنظيم و کنترل فعاليتهاي سازمانهاي غير انتفاعي در بخش خصوصي براي نخستين بار جزو وظايف اساسي دولت به شمار امد . تحولات مزبور ايجاب مي کرد که نظام سازماني نويني که منطبق با نيازهاي زمان و گسترش روزاف …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درباره بررسي سير تکامل و پيدايش تفکر مديريت اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درباره بررسی مدل الماس پورتر

نام فایل : پاورپوینت درباره بررسی مدل الماس پورتر , پاورپوینت بررسی مدل الماس پورتر

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درباره بررسی مدل الماس پورتر : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۳۴۰۶

دسته ی محصول : علوم انسانی


نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلاید  :28 اسلاید   بخشی ازاسلایدها: žاين پرسش اقتصادي در عصر حاضر، ذهن اغلب اقتصاددانان، مديران صنايع و شركت‌ها و حتي دولتمردان را به خود مشغول ساخته است. به بيان ديگر، بحث رقابت‌پذيري يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي تجارت و فعاليت در محيط پويا و رقابتي امروز است. نظريه‌اي كه بتواند بیشتر نيازها و شرايط فوق را پاسخگو باشد، مدل “الماس مزيت رقابت ملي” مايكل پورتر است. بااینکه این مدل با انتقاداتی از طرف صاحبنظران روبروشده که منجر به انجام اصلاحاتی در این مدل  و ایجاد الماس مضاعف  شده است ولی اين مدل به ايجاد بينشي عميق در بين مديران، اقتصاددانان و سياست‌گذاران براي تنظيم مناسب‌ترين استراتژي به منظور ارتقاي موفقيت رقابتي در سطح بين‌المللي كمك مي‌كند.مفهوم و پيام اصلي اين مدل، چگونگي شكل‌دهي به محيط اقتصادي كشورها در راستاي دستيابي به موفقيت‌هاي جهاني مي‌باشد. در این مقاله مدل الماس پورتر و همچنین پاره ای از انتقادات وارد بر این مدل توضیح داده شده …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درباره بررسی مدل الماس پورتر اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درباره بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

نام فایل : پاورپوینت درباره بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها , پاورپوینت بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درباره بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۳۴۰۵

دسته ی محصول : علوم انسانی


نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلاید  :33 اسلاید   بخشی ازاسلایدها:   صاحبان مشاغل( اشخاص حقیقی و حقوقی ) از نظر قانون مالياتهاي مستقیم  به سه گروه تقسيم مي‌شوند: الف) اشخاصي كه بموجب قانون مكلف به ثبت فعاليت در دفاتر روزنامه و كل مي‌باشند. ب) اشخاصي كه بموجب قانون مكلف به ثبت فعاليت در دفتر درآمد و هزينه مي‌باشند. ج) اشخاصي كه بموجب قانون مكلفند  خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط ارائه نمايند    مطابق ماده ۹۷ قانون در موارد زير درآمد مشمول ماليات از طريق علي‌الراس تعيين مي‌گردد ۱- عدم تسليم حساب سود و زيان يا درآمد هزينه حسب مورد در مهلت مقرر   2 – عدم ارائه دفاتر و مدارك حساب   3 – تاييد هيات سه نفره منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مبني بر غير قابل رسيدگي بودن يا عدم رعايت موازين قانوني و آئين نامه تحرير دفاتر در دفاتر ، اسناد و مدارك         Ø ارائه فهرست معاملات خريد، فروش، خدمات، قراردادهاي موضوع ماده ۱۰۴ …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درباره بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درباره آنالیز ریشه ای خرابی ها

نام فایل : پاورپوینت درباره آنالیز ریشه ای خرابی ها , پاورپوینت آنالیز ریشه ای خرابی ها

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درباره آنالیز ریشه ای خرابی ها : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۳۳۹۵

دسته ی محصول : علوم انسانی


نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلاید  :24 اسلاید   بخشی ازاسلایدها: ØRCFA چيست؟ Øتئوري دومينو Øگام هاي اجرای موفق RCFA Øزمان اقدام جهت آنالیز ریشه ای خرابی ها Øتكنيك هاي RCFA ØWhy-Why Analysis ØCause and Effect or Fishbone  Technique qآقای  C.Robert Nelmsدر مقاله ای با عنوان “Root Cause Analysis-NOT What You Might Think ” به بحث در زمینه یکی از قویترین روشهای آنالیز خرابی (RCA) پرداخته است. q qچهار لايه علل وقوع خرابي: .۱علل فیزیکی  مانند  شکست شافت (physical cause ) . .2علل انسانی مانند عدم تنظیم به موقع (human cause  ). .3علل پنهان مانند عدم در دسترس بودن زمان کافی جهت تنظیم صحیح (latent cause ). .4علت اصلی  (root cause ) . 1) تشریح دقیق خرابی :   يادداشت كليه نشانه ها و علائم   در آنالیز ریشه و دلایل بروز خرابیها ، تعریف صحیح اتفاق یا خرابی مورد نظر میباشد. این موضوع بسیار بااهمیت بوده و ادامه روند دقیق تحلیل به آن وابسته است . …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درباره آنالیز ریشه ای خرابی ها اینجا کلیک کنید

پاورپوینت معرفی موسیقی سنتی ایران

نام فایل : پاورپوینت موسیقی سنتی,موسیقی سنتی ایران,موسیقی کلاسیک,موسیقی ایرانی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت معرفی موسیقی سنتی ایران : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۹۶۵

دسته ی محصول : علوم انسانی


این پاورپوینت به همراه عکس خلاصه ای بر معرفی موسیقی سنتی ایران است که شامل ۲۴ اسلاید می شود. بخشی از مطالب این پاورپوینت بدین شرح می باشد: موسیقی سنتی ایرانی ، که با نام موسیقی اصیل ایرانی ، موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی دستگاهی نیز شناخته می‌شود، شامل دستگاه‌ها، نغمه‌ها، و آوازها، از سال‌ها پیش از میلاد مسیح تا به امروز سینه به سینه در متن مردم ایران جریان داشته، و آنچه دلنشین‌تر، ساده‌تر و قابل‌فهم تر بوده‌است امروز در دسترس است ´ ردیف موسیقی ردیف دستگاهی امروز ایران از دورهٔ آقا علی‌اکبر فراهانی ( نوازنده تار دوره ناصرالدین شاه ) باقی‌مانده‌است. ´ دستگاه هر دستگاه موسیقی ایرانی، توالی‌ای از پرده‌های مختلف موسیقی ایرانی است که انتخاب آن توالی حس و شور خاصی را به شنونده انتقال می‌دهد ´ هفت دستگاه ردیف موسیقی سنتی ایرانی عبارت‌اند از: ´ دستگاه شور ´ دستگاه سه‌گاه ´ دستگاه چهارگاه ´ دستگاه همایون ´ دستگاه ماهور ´ دس …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت معرفی موسیقی سنتی ایران اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درباره مهارتهای ارتباطی موثر

نام فایل : پاورپوینت درباره مهارتهای ارتباطی موثر,پاورپوینت مهارتهای ارتباطی موثر

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درباره مهارتهای ارتباطی موثر : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۷۷

دسته ی محصول : علوم انسانی


  نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش   تعداد اسلاید ها : 36 اسلاید   بخشی از اسلاید ها :  امام جعفر صاد وقتی با هم دست می دهید ، دستان یکدیگر را بفشارید تا محبت میان شما جاری شود.           • ق(ع) ارتباط چیست ؟ ارتباط از نظر واژگانی به معنای پوند دادن ، و تماس برقرار کردن است .     •ارتباط جریانی است که طی آن دو یا چند نفر به تبادل اندیشه ها ، نظر ها باور ها ، و خواستهای خود می پردازند و این عمل را از طریق کلام و نمادهای غیر کلامی ،که برای طرفین ارتباط ، معنای مشترکی دارد ، انجام میدهد. •ارتباط یعنی تبادل اندیشه ها ، باورها ، و خواسته ها از طریق کلام و نمادهای غیر کلامی . انسان ها در سایه تمام ارتباط های خویش ، به ارضای نیازهایشان می اندیشند. • •در مجموع ارتباط ها به زبان خیلی ساده دو نوعند : ارتباط مستقیم و ارتباط غیر مستقیم . ارتباط مستقیم آن است که پیامتان را رودر رو بیان می کنید بدون آنکه از فردی به عنوان واسطه یا از ابزار ها و وسایل بهره ببرید مثل زمانی که سر کل …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درباره مهارتهای ارتباطی موثر اینجا کلیک کنید

پاورپوینت در مورد نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی

نام فایل : پاورپوینت در مورد نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی,پاورپوینت نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت در مورد نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۷۳

دسته ی محصول : علوم انسانی


  نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش   تعداد اسلاید ها :۳۱ اسلاید   بخشی از اسلاید ها : دستیابی به این اهداف مستلزم برقراری ارتباط میان افراد سازمان بایکدیگر و نیز ارتباط خود سازمان با سایر سازمان ها می باشد . ü ارتباطات درون سازمانی : طرح های متشکل از رابطه های وظیفه-مسئولیت سازمانی ، نمودارسازمانی نامیده می شود . ü در صورتی که این اطلاعات آماده نباشند ، روحیه و بهره وری کارکنان آسیب می بیند . ü سیاست درهای باز : به طور آشکار از کارکنان دعوت میکند تا اینکه مشکلات و پیشنهادات خود را برای کسانی که می توانند کاری در این مورد انجام دهند ، مطرح کنند . ارتباطات رو به بالا را روشی برای بهبود دادن کیفیت و کارایی می دانند . عموماً احساس می کنند که ارتباطات رو به بالا روشی برای پیشرفت در مسیر شغلی می باشد . •کارکنان •عموماً احساس می کنند که ارتباطات رو به بالا روشی برای پیشرفت در مسیر شغلی می باشد . •مدیران •ارتباطات رو به بالا را روشی برای بهبود دادن کیفیت و کارایی می دانند .     ü …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت در مورد نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درباره آشنايي با مسابقات روبوکاپ

نام فایل : پاورپوینت درباره آشنایی با مسابقات روبوکاپ , پاورپوینت آشنایی با مسابقات روبوکاپ

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درباره آشنايي با مسابقات روبوکاپ : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۸۱۰

دسته ی محصول : علوم انسانی


نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلاید  :31 اسلاید   بخشی ازاسلایدها:  •RoboCup ( Robot World Cup) عنوان مسابقاتی بین المللی در زمینه دانش روباتیک و هوش مصنوعی است. مجموعه‌اي از مسابقات و کنفرانس‌ها، محيطي پژوهشي و آموزشي و ورزشی است. ربوکاپ محلی است برای آزمون يک تيم از ربات‌های هوشمند پرسرعت در محيطی پويا. • • هدف اوليه:  ايجاد تيمي از روبات‌هاي فوتباليست     •فعاليت‌هاي فعلي: کنفرانس‌هاي تخصصي کنفرانس و مسابقات جهاني روبوکاپ برنامه‌هاي تحصيلي توسعه زيرساخت‌ها مجموعه مسابقات روبوکاپ  زمين q اندازه زمين ميز تنيس مي باشد. q 152.5 * 274 cm q سطح زمين کاملا صاف است. q تيم ها بايد مشکلات ناهمواري هاي جزئي را برطرف         کنند. q  دروازه q عرض دروازه ۵۰ سانتي متر است. q  توپ q توپ نارنجي رنگ گلف مورد استفاده قرار مي گيرد. q  ديوار q ديوار در اطراف زمين هستند و داراي ده سانتيمت …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درباره آشنايي با مسابقات روبوکاپ اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درباره سازمان تامين اجتماعي در يك نگاه

نام فایل : پاورپوینت درباره سازمان تامین اجتماعی در یک نگاه,پاورپوینت سازمان تامین اجتماعی در یک نگاه

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درباره سازمان تامين اجتماعي در يك نگاه : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۸۰۷

دسته ی محصول : علوم انسانی


  نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش   تعداد اسلاید ها : 64 اسلاید   بخشی از اسلاید ها : §بيمه اط §بيمه اطمينان وضمانت در بر ابر حوادث وحفظ سلامت مينان وضمانت در بر ابر §ائمه ما يكي از دلايل پذيرش حكومت از طرف خودرابرقراري قسط وعدل اعلام نموده اندزيرا خداوند از دانايا ن پيمان گرفته است كه در برابرسيري ظالم وگرسنگي مظلوم سكوت نكنندبنابراين از نظر اسلام تامين اجتماعي به مفهوم توزيع مجددوعادلانه ثروت در جامعه به منظور جلوگيري از ثروت اندوزي ورفع نيازهمه افراد جامعه است.كشور مااز معدود كشورهاي است كه بيمه وتامين رفاه نسبي براي همه ملت از آغاز مد نظر بوده كه اين  امردر لوح هاي گلين به جا ي مانده اززمان كوروش وتخصيص مبلغي حقوق براي خانواده كارگران بيمار واز كارافتاده ومتوفي مشاهده شده است .وپس از آن در اولين بار اداره طرق وشوارع جهت تامين معاش خانواده كارگران حادثه ديده در حين كار  رامطرح كرد.ومبلغي از حقوق افراد براي حوادث كسر گرديد تااينكه به مرورسازمان بيمه هاي اجتماعي نزج گرفت . §انسان به كمك فطرت وخردي كه خداون …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درباره سازمان تامين اجتماعي در يك نگاه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درباره آشنایی با فارکس

نام فایل : پاورپوینت درباره آشنایی با فارکس , پاورپوینت آشنایی با فارکس

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درباره آشنایی با فارکس : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۸۰۴

دسته ی محصول : علوم انسانی


نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلاید  :65 اسلاید   بخشی ازاسلایدها:  1-1 ) فارکس ( FOREX) چیست ؟ در گذشته ای نه چندان دور اساس مبادلات ارزی در دنیا برای تمامی ارزها بر پایه نرخ های ثابت ( Fixed Exchange Rate ) بود؛ بدین معنی که هر ارز تنها یک نرخ ثابت در مواجه با ارزهای دیگر داشت.  پس از خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم، عده ای به فکر ایجاد نظام جدیدی در قیمت گذاری نرخ ارزها افتادند که حاصل آن تولد قانون مشهور برتون وودز (Bretton Woods) بود که بر اساس آن ارزش هر ارز در مقابل دیگری در مقایسه با ارزش یک دلار امریکا یا مقدار یک اونس طلا که مقداری ثابت و توافق شده بود، بدست می آمد. قانون برتون وودز تا زمانی ادامه داشت که همگی از میزان ارزش ثابت دلار امریکا رضایت داشتند. ولی این رضایت در سال ۱۹۷۱ به پایان رسید و باعث لغو خودبخود این قانون شد. قانون فعلی (یا نظام تعیین ارزش هر ارز بر اساس میزان عرضه و تقاضا برای همان ارز درلحظه) جایگزین آن شد که هم اکنون از این نظام در بازار فارکس برای تعیین ارزش هر ارز در مقابل ارز مشخص دیگر استفاده …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درباره آشنایی با فارکس اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درباره آشنایی با اصول و فرآیند وجین

نام فایل : پاورپوینت درباره آشنایی با اصول و فرآیند وجین , پاورپوینت آشنایی با اصول و فرآیند وجین

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درباره آشنایی با اصول و فرآیند وجین : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۸۰۱

دسته ی محصول : علوم انسانی


نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلاید  :35 اسلاید   بخشی ازاسلایدها:  عناوين تعريف اهميت وجين شاخص هاي وجين منابع منابع مستثني از وجين ابزارهاي وجين شيوه كار وجين منابع اهداف وجين سرنوشت منابع وجين پس از وجين وجين    در علم كتابداري بيشتر با محتواي تصفيه و پالايش مجموعه كتابخانه از مواد اطلاعاتي بي استفاده و يا از رده خارج و يا موادي كه به ندرت از آنها استفاده مي شود تعبير شده است. براي آنكه كتابخانه تبديل به انبار مرده از كتاب و ساير منابع اطلاعاتي بلا استفاده نگردد، عمل وجين منابع امري ضروري به نظر مي رسد.  •مي توان گفت كه در فرآيند سفارش منابع اطلاعاتي ، عمل انتخاب از ميان انتشارات موجود در بازار صورت مي پذيرد ولي در مرحله وجين عمل انتخاب از بين مجموعه كتابخانه انجام مي شود. •اين مسئله حاكي از آن است كه سفارش منابع و وجين آن دو  فرآيند كاملاّ مرتبط و وابسته به هم بوده و مي بايست سياستهاي واحدي درخصوص هردو فرآيند اعمال شود. • •اهمیت وجین کردن  : عمده ترين دلايلي كه وجين ك …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درباره آشنایی با اصول و فرآیند وجین اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درباره ایجاد نگهداری و ارتقای برند

نام فایل : پاورپوینت درباره ایجاد نگهداری و ارتقای برند,پاورپوینت ایجاد نگهداری و ارتقای برند

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درباره ایجاد نگهداری و ارتقای برند : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۹۶

دسته ی محصول : علوم انسانی


نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش   تعداد اسلاید ها :۲۱ اسلاید   بخشی از اسلاید ها : §افزایش میزان وفاداری مشتریان به شرکت از طریق ایجاد برند   §یاری رساندن برند قوی به موفقیت پروسه های بازاریابی شرکت   §افزایش مضاعف اعتبار سازمان   §تولید ثروت و درآمد بیشتر   §مهم ترین دلیل انتخاب شرکت در ذهن مشتریان   §جلب اعتماد مشتریان و تبدیل شرکت به انتخاب اول ایشان   §نگهداری از شرکت در تنگناهای اقتصادی و فنی   §هدف بخشیدن برند قدرتمند به توسعه فعالیت های شرکت و الهام بخش بودن برای کارکنان سازمان §در شرایط اشباع بازارها، نوآوری می تواند تنها راه رشد کسب و کار باشد. § § §برند های قدرتمند به نوآوری در سازمان ها هدف می بخشند. § § § روح و جان کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت است. § § §مشتریان اغلب به آرم شرکت‌ها توجه زیادی نشان می‌دهند. § §برند بر “ارزش” محصولات و خدمات می‌افزایند. § §این “ارزش” به م …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درباره ایجاد نگهداری و ارتقای برند اینجا کلیک کنید

پاورپوینت در مورد رســانه ها چگونه میتوانند آسیبهـای ناشـی از خودشـان را کمک کننـد

نام فایل : پاورپوینت در مورد رســانه ها چگونه میتوانند آسیبهـای ناشـی از خودشـان را کمک کننـد ,پاورپوینت رســانه ها چگونه میتوانند آسیبهـای ناشـی از ?

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت در مورد رســانه ها چگونه میتوانند آسیبهـای ناشـی از خودشـان را کمک کننـد : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۹۵

دسته ی محصول : علوم انسانی


نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش   تعداد اسلاید ها : ۵۰   اسلاید   بخشی از اسلاید ها :   *ما انسان ها در شرایطی بسر می بریم که جهان در حال پیشرفت است و تغییرات و تحولات جدی و مهمی در عصر حاضر به وقوع پیوسته است. انسان هر روز با یک اختراع جدید روبرو می شود. یکی از مهمترین پیشرفت های علمی این دوران استفاده از رسانه تلویزیون است این رسانه از بدو شروع به فعالیت توانست نظر تمام دنیا را به خود جلب کند. این رسانه با برنامه های جذاب و دیدنی خود خیلی زود در مردم همه کشور ها و شهرها و حتی روستا ها نفوذ کرد.   *الان شما به هر جایی از این کره زمین که بروید چه در آسیا و چه در اروپا و آفریقا با این جعبه جادو موجه می شوید. در این رسانه شما با انواع برنامه های خبری و علمی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و ورزشی و… روبرو می شوید و هر کس با توجه به نوع سلیقه ای که دارد می تواند وارد هر کدام از شبکه های آن شود و برنامه مورد علا قه خود را ببیند و از آن لذت ببرد. *وضعیت دنیا به جایی رسیده است که تلویزیون به یکی از اصلی ترین برنامه های انسان در …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت در مورد رســانه ها چگونه میتوانند آسیبهـای ناشـی از خودشـان را کمک کننـد اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درباره اهداف در برنامه ریزی درسی

نام فایل : پاورپوینت درباره اهداف در برنامه ریزی درسی , پاورپوینت اهداف در برنامه ریزی درسی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درباره اهداف در برنامه ریزی درسی : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۹۳

دسته ی محصول : علوم انسانی


نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلاید  :43 اسلاید   بخشی ازاسلایدها: تعیین هدف کلی :  یعنی پاسخ این که برای چه چیزی باید برنامه ریخته شود ؟ تحلیل آموزشی :   یعنی تبدیل هدف کلی به هدفهای رفتاری و عینی که با توجه به معرفت و دانش مورد ارزشها و نیازهای جامعه ، نیازهای دانشجویان ، فرآیند یادگیری تعیین و تصریح می شوند. ³ ³ هدفها، نتايج نهايي حاصل از آموزش است که مدرس يا سازمانهاي آموزشي به منظور دستيابي به آنها آموزشها را ارائه مي کنند .        هدف کلی آموزش :  آندسته از اهداف آموزشی که دانشجو قبل از دوره آموزشی فاقد آن بوده و استاد انتظار دارد دانشجو در پایان دوره آموزشی به آن دست یابد.   …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درباره اهداف در برنامه ریزی درسی اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درباره انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

نام فایل : پاورپوینت درباره انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی , پاورپوینت انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درباره انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۹۱

دسته ی محصول : علوم انسانی


نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلاید  :17 اسلاید   بخشی ازاسلایدها: ژان ژاک روسومعلم بزرگ فرانسوی می گوید:    معلم خوب کسی نیست که بیشترین چیزها را در کمترین زمان آموزش می دهد، بلکه آن کسی است که شوق آموختن و فهمیدن را در در دانش آموزان ایجاد می کند.   علاقه و انگیزه سائقی است که شخص را بسوی هدفی می راند.     الف: طبقه بندی انگیزة تحصیلی از نظر اهداف:      1- انگیزة تحصیلی بیرونی:  بعضی از دانش آموزان برای رسیدن به پاداش های بیرونی مثل نمرات خوب برانگیخته می شوند. استفادة نابجا و تأکید بر این شیوه ممکن است پیامدهای منفی زیادی داشته باشد. — عوامل انگیزة تحصیلی بیرونی:  – تقویت مثبت بیرونی                        – کسب موقعیت شغلی خوب  – تأیید بزرگسالان                  …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درباره انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درباره امام حسین (ع)

نام فایل : پاورپوینت درباره امام حسین (ع) , پاورپوینت امام حسین (ع)

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درباره امام حسین (ع) : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۸۴

دسته ی محصول : علوم انسانی


نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلاید  :28 اسلاید   بخشی ازاسلایدها: پدر:علی ابن ابیطالب مادر:فاطمه دختر پیامبر کنیه:ابوعبدالله القاب:سید الشهداء و سبط اصغر تولد:سوم شعبان سال چهارم هجری مدت امامت:دو سال شهادت:جمعه دهم سال ۶۱هجري در کربلا.    امام حسین (ع) در۳ شعبان سال ۴ هجری در مدینه به دنیا آمد. پيامبر (ص) نام فرزنزهرا (س) را ”حسین“ نهاد. وی مورد علاقه شدید پیامبر خدا (ص) بود و آن حضرت در باره ی او فرمود: ”حسین منی و انا من حسین…“و در آغوش پیامبر      بزرگ شد. هنگام رحلت رسول خدا، شش ساله بود. در دوران پدرش علی (ع) نیز      از موقعیت والایی برخوردار بود. در دوران خلافت پدرش، در کنار آن حضرت بود و در سه جنگ ”جمل“،  ”صفین“ و ”نهروان“ شرکت داشت.         پس از شهادت پدرش که امامت به حسن بن علی (ع) رسید، همچون   سربازی،مطیع رهبر و مولای خویش و همراه برادر بود. پس …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درباره امام حسین (ع) اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درباره افسردگی و سلامتی

نام فایل : پاورپوینت درباره افسردگی و سلامتی , پاورپوینت افسردگی و سلامتی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درباره افسردگی و سلامتی : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۸۳

دسته ی محصول : علوم انسانی


نوع فایل : پاورپوینت( Power Point )قابل ویرایش   تعداداسلاید  :34 اسلاید   بخشی ازاسلایدها: üدر زندگی لحظاتی وجود دارد که انسان احساس یاس و ناامیدی می کند، در بعضی اوقات این احساس بسیار شدید شده و تبدیل به یک بیماری جدی می شود.   ü در حقیقت تمام انسانها این احساسات را تجربه کرده اند. اما به سختی  می توان فهمید که چه موقع این احساسات تنها غم و غصه ی روزمره و چه وقت نشانه ی یک بیماری جدی است. ü شما با شناخت نشانه های زود رس  افسردگی می توانید به موقع آن را شناسایی کرده و درصدد  درمان آن برایند. nتشخیص افسردگی معمولا بسیار کمتر از میزان واقعی است            (WHO 50% میزان واقعی) n افسردگی چهارمین اختلال هزینه بر جهان تا ۱۹۹۰ بوده و   nدومین اختلال هزینه بر جهان تا سال ۲۰۱۵ خواهد بود.   nافسردگی به عنوان شروع کننده یا دوام دهنده خیلی از بیماری های جسمی عمل می کند.         n n خلق افسرده و بی علاقگی یا عدم احساس لذت علائم کلیدی افسردگی …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درباره افسردگی و سلامتی اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درباره ارتباطات سازمانی

نام فایل : پاورپوینت درباره ارتباطات سازمانی,پاورپوینت ارتباطات سازمانی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درباره ارتباطات سازمانی : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۷۸۱

دسته ی محصول : علوم انسانی


نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش   تعداد اسلاید ها : 23اسلاید   بخشی از اسلاید ها : دراین بخش بر آن هستیم تا سبکها و شیوه های خاص ارتباطی در سازمان را مورد بررسی قرار دهیم.   بطور کلی یک سبک خاص ارتباطی که یک فرد مورد استفاده قرار می دهد، در هر موقعیتی دو دسته عامل را درون خود دارد:   1- عوامل سیستیم درونی:اشاره به طبیعت،خوی و سرشت شخصی خود افراد در فرایند ارتباطات دارند.   2- عوامل سیستم بيرونی:مشخصا به آن موقعیت خاص سازمانی برمی گردد که در آن ارتباطات شکل می گیردو مسلما برسبک ارتباطی اثر ویژه ای خواهد گذاشت.   این دو دسته عامل نسبت به یکدیگر ارجحیت خاصی نداشته و هریک به یک اندازه قابل توجه هستند. — عبارتست از مجموعه ویژه ای از رفتارهای متقابل شخصی که در یک موقعیت خاص مورد استفاده قرار می گیرد.   — وقتی از سبک وشیوه ارتباطی سخن می گوییم باید بدانیم که هر سبک ارتباطی مجموعه و طبقه ای از رفتارهای ارتباطی که به یکدیگر مربوط هستند را دربر می گیرد ضمن اینکه یک سبک ارتباطی خاص توسط یک شخص خاص در موقعیتهای مشابه با یک روند ث …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درباره ارتباطات سازمانی اینجا کلیک کنید

پاورپوینت درباره تربیت جنسی

نام فایل : پاورپوینت درباره تربیت جنسی ,پاورپوینت تربیت جنسی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت درباره تربیت جنسی : ایران

شماره محصول : ۱۹۱۲۸۴۴

دسته ی محصول : علوم انسانی


نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش   تعداد اسلاید ها :۲۵ اسلاید   بخشی از اسلاید ها :  تعريف هويت جنسي:       هویت جنسی یک حالت روان شناختی بوده و بازتابی ازاحساس مرد بودن و زن بودن فرد است . در یک فرایند پیچیده و بسیار حیرت انگیز زندگی انسان شکل میگیرد از نقطه ی کوچکتر از نقطه ی آخر این پاراگراف داستان زندگی من وشما و هزاران انسان دیگر شروع می شود.  کودکان هماهنگ با تربیت جنسی خود، هویت جنسی پیدا می‌کنند.   —                 تعريف نقش جنسي: نقش جنسی اعلام عمومی جنسیت بوده یعنی انتقال تصویر مرد بودن درمقابل زن بودن به دیگران است و بالعكس. به عبارت ديگر از نظر نقش جنسی از پسرها انتظار نمی‌رود دخترانه عمل کنند و از دختران نیز انتظار نمی‌رود پسر وار باربیایند، همچنین در بین بازی‌ها تفکیک وجود دارد.    — — تفاوت هويت و نقش جنسي:     هویت جنسی به برداشت شخص از زن یا مرد بودن خود است که طبیعت …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت درباره تربیت جنسی اینجا کلیک کنید