پاورپوینت الیاژ مس ونیکل

نام فایل :

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت الیاژ مس ونیکل : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۸۳۷

دسته ی محصول : کتاب ، جزوه


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت الیاژ مس ونیکل  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 61 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستآلیاژ مس و نیکلمقدمهبرنزهاشرح آزمایش مس- آلمینیوم مقدمه آلیاژ مس-آلمینیومآلومینیوم و مسسایر خواص مکانیکیشرح آزمایش Cu-Sn:چگونگی آماده کردن ذوبنتیجه آزمایش تصویر محیط برنامه …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت الیاژ مس ونیکل اینجا کلیک کنید

پاورپوینت امادگی مراکز اموزشی درمانی در مدیریت بحران

نام فایل :

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت امادگی مراکز اموزشی درمانی در مدیریت بحران : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۸۴۴

دسته ی محصول : کتاب ، جزوه


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت امادگی مراکز اموزشی درمانی در مدیریت بحران مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 53 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستآمادگي مراكز آموزشي درماني در مديريت بحرانحوادث غير مترقبه مديريت بحران:چرخه مديريت بحرانفرايند برنامه ريزي مديريت بحرانبيان مسالهموقعيت جغرافيايي ايرانمسئله و پرسش اصلي تحقيقاهميت پژوهش هدف كلي اهداف جزيي سئوال هاي پژوهشجامعه آماري پژوهش: ابزار جمع آوري اطلاعاتمنابع ابزار جمع آوري اطلاعات تجزيه و تحليل داده ها بحث و نتيجه گيريپيشنهادهاتصویر محیط برنامه …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت امادگی مراکز اموزشی درمانی در مدیریت بحران اینجا کلیک کنید

پاورپوینت امار ایدز

نام فایل :

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت امار ایدز : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۸۴۷

دسته ی محصول : کتاب ، جزوه


اين فايل حاوي مطالعهپاورپوینت امار ایدز مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستآمار ايدز داده هاجدول فراوانينمودار مستطيلينمودار ميله اينمودار چمبر فراوانينمودار دايره اينمودار تجمعينمودار ساق وبرگميانه ومدنمودار جعبه ايميانگينواريانسانحراف معيارضريب تغييرات تصویر محیط برنامه …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت امار ایدز اینجا کلیک کنید

پاورپوینت امارو احتمالات کارگاه تولیدی

نام فایل :

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت امارو احتمالات کارگاه تولیدی : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۸۵۵

دسته ی محصول : کتاب ، جزوه


اين فايل حاوي مطالعهپاورپوینت  امارو احتمالات کارگاه تولیدی  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستبسمه تعالی آمار و احتمالات کارگاه تولیدیمقدمهانواع قطعات تولیدی در این کارگاه یا شرکت گاو آهن نوع برگردانتولیدی گاو آهن نوع دو بر گردان دو طرفه :تولیدی زیر شکن : تولیدی دیسک : تولیدی شیار کش نمودار دایره ای نمودار مستطیلی نتیجه تصویر محیط برنامه …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت امارو احتمالات کارگاه تولیدی اینجا کلیک کنید

پاورپوینت امار واحتمالات مهندسی

نام فایل :

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت امار واحتمالات مهندسی : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۸۵۶

دسته ی محصول : کتاب ، جزوه


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت امار واحتمالات مهندسی  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 190 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستآمار و احتمالات مهندسیآمار توصیفیتوزيع متغيرهاي تصادفيتوزیع های نمونه گیریآزمون فرض هاي آمارياحتمالتوزيع هاي احتمال خاصبرآورد نقطه ای و فاصله ای پارامترهمبستگي و رگرسيونو ……. تصویر محیط برنامه …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت امار واحتمالات مهندسی اینجا کلیک کنید

پاورپوینت امار مدل سازی دوم ریاضی

نام فایل :

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت امار مدل سازی دوم ریاضی : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۸۵۸

دسته ی محصول : کتاب ، جزوه


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت  امار مدل سازی دوم ریاضی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستآمار و مدل سازی دوم ریاضیشاخص های آماریمیانهدامنه تغییراتواریانسانحراف از معیارپرسش نامهنتایجنمودار چند بر فراوانینمودار جعبه اینمودار میله اینمودار مستطیلینمودار چند بر فراوانینتیجه گیریتصویر محیط برنامه …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت امار مدل سازی دوم ریاضی اینجا کلیک کنید

پاورپوینت اموزش Adobe flash player

نام فایل :

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت اموزش Adobe flash player : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۸۵۹

دسته ی محصول : کتاب ، جزوه


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت اموزش Adobe flash player مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستAdobe flashآموزش آموزش مقدماتیسطح مقدماتیآشنایی با جعبه ابزارآشنایی و نحوه ایجاد Symbolسمبل های گرافیکی آشنایی با نوار زمانی و لایه هاضرورت استفاده از لایه ها بررسی فریم کلیدی یا Key frame فریم چیستیادگیری انواع Frameآشنایی با ابزار Decoتنظیمات فایل خروجیکار با متن کار با المان های سه بعدیتصویر محیط برنامه …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت اموزش Adobe flash player اینجا کلیک کنید

پاورپوینت اموزش اذان واقامه

نام فایل :

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت اموزش اذان واقامه : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۸۶۱

دسته ی محصول : کتاب ، جزوه


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت  اموزش اذان واقامه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 70 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستآموزش اذان و اقامهنیتاذان و اقامهنمازتیممتصویر محیط برنامه …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت اموزش اذان واقامه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت اموزش استاندارد های حسابداری ایران

نام فایل :

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت اموزش استاندارد های حسابداری ایران : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۸۶۶

دسته ی محصول : کتاب ، جزوه


اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت اموزش استاندارد های حسابداری ایران مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.       فهرستآموزش استاندارد های حسابداری ایرانمباني نظري تهيه صورتهاي مالي تلفيقي ضرورت تلفيقهدف صورتهاي مالي تلفيقيتئوريهاي گزارشگري ماليمباني نظري تهيه صورتهاي مالي تلفيقيمعيار اصلي تلفيقهدف استانداردالزام صورتهاي مالي تلفيقيدليل ارائه صورتهاي مالي تلفيقيشمول صورتهای مالی تلفيقیخروج از شمول صورتهاي مالي تلفيقيضوابط تلفيقنحوه محاسبه سهم اقليتنحوه انعکاس سهم اقليتافشاموارد زير بايد در صورتهاي مالي جداگانه واحد تجاري اصلي افشا شودتصویر محیط برنامه …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت اموزش استاندارد های حسابداری ایران اینجا کلیک کنید

مدل سه بعدی خودرو سمند (تری دی اس مکس)

نام فایل : دانلود مدل سه بعدی سمند , آبجکت سمند تری دی مکس , سمند تری دی مکس , ماشین سمند تری دی مکس , مدل سازی سمند در تری دی مکس

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودمدل سه بعدی خودرو سمند (تری دی اس مکس) : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۷۶۶

دسته ی محصول : فنی و مهندسی


مدل سه بعدی   خودرو سمند با فرمت .obj   قابل استفاده در طراحی   معماری   و   معماری داخلی و  معماری منظر خودرو سمند در سال ۱۳۸۱ توسط گروه صنعتی ایران خودرو تولید شد و علاوه بر فروش گسترده در داخل کشور، به کشور های دیگر نیز صادر شده است. معماران و دانشجویان معماری می‌توانند در طراحی پروژه های خود از این مدل در فضای تری دی اس مکس استفاده کنند. …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود مدل سه بعدی خودرو سمند (تری دی اس مکس) اینجا کلیک کنید

پاورپوینت الکتروفورتیک و خوردگی

نام فایل : پاورپوینت, الکتروفورتیک و خوردگی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت الکتروفورتیک و خوردگی : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۶۲۳

دسته ی محصول : فنی و مهندسی


                نوع فایل power point   قابل ویرایش ۳۲ اسلاید   قسمتی از اسلایدها الکتروفورتیک چیست؟ مکانیزم نشست الکتروفورتیک (EPD) حرکت ذرات باردار در سوسپانسیون در اثر میدان الکتریکی و نشست آنها بر الکترود متناسب است. EPD یک فرایند دو مرحله ای است. در مرحله ی اول (الکتروفورز) ، ذرات باردار موجود در محیط مایع، به سمت الکترود با بار مخالف حرکت می کنند. این حرکت به دلیل وجود میدان الکتریکی خارجی ایجاد می شود. در مرحله ی دوم (رسوب دهی)، ذرات بر روی الکترودها رسوب می کند و یک لایه ی ضخیم تشکیل می شود. مکانیزم های باردار نمودن ذرات سرامیکی در یک مایع وقتی یک ذره ی سرامیکی در یک محیط مایع قرار دارد، از طریق ۴ مکانیزم زیر باردار می شود: ۱)  جذب انتخابی یون های موجود در مایع بر روی ذرات جامد ۲)  جدا شدن یون ها از فاز جامد و ورود آنها به داخل مایع ۳)  جذب یا جهت گیری مولکول های قطبی در سطح ذره ۴)  انتقال الکترون میان جامد و فاز مایع به دلیل تفاوت در تابع کار تاریخچه الکتروفورتیک نشست الکتروفورتیک در ۱۸۰۸ توسط …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت الکتروفورتیک و خوردگی اینجا کلیک کنید

پاورپوینت الکترولیت های شایع

نام فایل : پاورپوینت, الکترولیت های شایع

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت الکترولیت های شایع : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۶۲۶

دسته ی محصول : فنی و مهندسی


                نوع فایل power point   قابل ویرایش ۵۱ اسلاید   قسمتی از اسلایدها هیپرناترمی اتیولوژی هیپوولمیک: سدیم ادرار۲۰mEq/L> و اسمولاریته ادرار<          300-400mOsm/L  دیابت بی مزه، پوست، دستگاه گوارش، دفع کلیوی آب، بیماری(توبولی) کلیه، دیورزاسموتیک، نارسایی آدرنال هیپرولمیک: سدیم ادرار۲۰mEq/L< و اسمولاریته ادرار:  300mOsm/L  تجویز یاتروژنیک سدیم، فزونی مینرالوکورتیکوئید کوشینگ،هیپرآلدوسترونیسم، هیپرپلازی مادرزادی آدرنال ایزوولمیک:  دیابت بی مزه، پوست، دستگاه گوارش، دفع کلیوی آب، بیماری کلیه، دیورتیک ها هیپرناترمی علائم کلینیکی: CNS: بی قراری، خواب آلودگی، سردرد، اسپاسم عضلانی، افزایش DTR ، دلریوم، کما، تشنج، مرگ اسکلتی عضلانی: ضعف قلبی عروقی: تاکیکاردی، هیپوتانسیون، سنکوپ بافتی: غشاهای مخاطی خشک و چسبناک، زبان قرمز و متورم،  کاهش اشک و بزاق کلیوی: اولیگوری متابولیک: هیپرترمی اصول درمان: معمولا شامل درمان کمبود آب همراه حداکثر سر …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت الکترولیت های شایع اینجا کلیک کنید

پاورپوینت دبي‌سنج الكترومغناطيسي

نام فایل : پاورپوینت, دبی‌سنج الکترومغناطیسی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت دبي‌سنج الكترومغناطيسي : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۶۲۷

دسته ی محصول : فنی و مهندسی


                نوع فایل power point قابل ویرایش ۲۱ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: دبی سنج مغناطیسی وسیله ای برای اندازگیری دبی حجمی مایعات با افت فشار کم می باشد . هزینه ساخت پایین،یک‍پارچه بودن وسیله،دقت بالا،خروجی آنالوگ خطی،غیر حساس بودن به ویسکوزیته – فشار- دما، توانایی اندازه گیری طیف وسیعی از مایعات ( اعم ازآب ،مایعات سمی، مایعات خورنده و مواد فاضلاب)،مواردی هستند که این دبی سنج را از دبی سنجهای دیگر متفاوت ی سازد.   فهرست مطالب و اسلایدها معرفی اساس کار نمونه صنعتی مزايا و معایب …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت دبي‌سنج الكترومغناطيسي اینجا کلیک کنید

پاورپوینت میدانهای الکترومغناطیس

نام فایل : پاورپوینت, میدانهای الکترومغناطیس

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت میدانهای الکترومغناطیس : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۶۲۸

دسته ی محصول : فنی و مهندسی


                نوع فایل power point   قابل ویرایش ۲۰ اسلاید   قسمتی از اسلایدها تعریف : میدانهای الکترومغناطیس خطوط نامرئی هستند که هنگام تولید و یا استفاده از نیروی برق در اطراف آن ایجاد میشوند. مشخصه مهم در میدانهای الکترومغناطیس فرکانس میباشد که با واحد هرتز (Hz) یا سیکل بر ثانیه اندازه گیری میشوند. تأثیر میدانهای مغناطیسی بر سلامتی افراد سندرم خستگی مزمن (Chronic Fatigue Syndrome)  تغییرات در سلولها و بیوشیمی خون  کمک در پیشرفت سرطان  اثر بر روی منحنی های الکتروکاردیوگرام و الکتروآنسفالوگرام  اختلال در عملکرد میتوکندریها و هورمون انسولین انتخاب تجهیزات و اندازه گیری شدت میدانهای الکترومغناطیس ۱- تجهیزات اندازه گیری میدانهای الکترومغناطیس پایا ۲-  تجهیزات اندازه گیری میدانهای الکترومغناطیس در محدوده  ELF 3- تجهیزات اندازه گیری میدانهای الکترومغناطیس در محدوده VLF   فهرست مطالب و اسلایدها انتخاب تجهیزات  روش اندازه گیری  ارزشیابی نتایج …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت میدانهای الکترومغناطیس اینجا کلیک کنید

پاورپوینت موتورهاي الكتريكي

نام فایل : پاورپوینت, موتورهای الکتریکی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت موتورهاي الكتريكي : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۶۳۰

دسته ی محصول : فنی و مهندسی


              نوع فایل power point   قابل ویرایش ۴۲ اسلاید   قسمتی از اسلایدها يك موتورالكتريكي الكتريسيته رابه حركت مكانيكي تبديل   مي كند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسيته است توسط ‍‍ژنراتور صورت مي گيرد.  اغلب موتورهای الکتریکی دوارند، اما موتور خطی هم وجود دارد. در یک موتور دوار بخش متحرک که معمولاً درون موتوراست  روتوروبخش ثابت استاتور خوانده مي شود. یکی از اولین موتورهای دوار، توسط مايكل فارادي درسال ۱۸۲۱ م ساخته شد. يك موتوردي سي ماشيني است كه وقتي به آن جريان مستقيم داده مي شودمي تواند براي كارهاي مكانيكي از قبيل به حركت درآوردن پمپ ها گرداندن ماشين هاي ابزار و غيره به كار رود.همچنين از موتورهاي الكتريكي جريان مستقيم به طور وسيعي براي كاربردهاي كه به كنترل سرعت نياز دارد استفاده مي شود.بعضي از اين موارد عبارتند از:پرسهاي دستگاه چاپ. قطارهاي برقي .وسايل نقليه و آسانسورها. موتورهاي جريان مستقيم در اندازه هاي مختلفي از۱۰۰/۱ اسب بخار تا هزارها اسب ساخته مي شود. سرعت موتور دي سي به مجم …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت موتورهاي الكتريكي اینجا کلیک کنید

پاورپوینت مدارهاي ديودي

نام فایل : پاورپوینت, مدارهای دیودی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت مدارهاي ديودي : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۶۳۲

دسته ی محصول : فنی و مهندسی


                نوع فایل power point   قابل ویرایش ۲۶ اسلاید   قسمتی از اسلایدها روشهاي تجزيه و تحليل مدارهاي ديودي: منظور از تجزيه و تحليل ديود عبارت است از: تعيين قطع يا وصل بودن ديود محاسبه جريان و ولتاژ شاخه ها بدست آوردن مشخصه انتقالی مدار(رسم منحنی تغییرات خروجی بر حسب ورودی) براي تجزيه تحليل مدارهاي ديودي از روش هاي زير استفاده مي شود: روش ترسيمي روش خطي سازي با استفاده از مدلهاي ديود ۱٫روش ترسيمي:  اين روش در مداراتي استفاده مي شود كه تنها شامل يك ديود باشد. در اين روش ولتاژ وجريان ديود از ترسيم نمودارهاي خط بار و منحني مشخصه ديود در يك صفحه مختصات و بدست مشخصات نقطه تقاطع موسوم به نقطه كار بدست مي آيد. نمودار خط بار از معادله ولتاژ دو سر ديود در مدار بدست مي آيد. ۱٫مدل ايده آل در اين مدل ديود در جهت مستقيم مانند مقاومت صفر و در جهت معكوس معادل مقاومت بينهايت مي باشد. عملكرد ديود ايده آل را مي توان مشابه يك كليد ساده قطع و وصل دانست. در حقيقت در اين مدل ولتاژ آستانه هدايت ديود،مقاومت ديناميكي ديود در باياس …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت مدارهاي ديودي اینجا کلیک کنید

پاورپوینت Electrotherapy

نام فایل : پاورپوینت, Electrotherapy

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت Electrotherapy : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۶۳۳

دسته ی محصول : فنی و مهندسی


                نوع فایل power point   قابل ویرایش ۲۷ اسلاید   قسمتی از اسلایدها سرما درمانی و عوامل موثر بر ان چیست؟ پديده الكترومغناطيسي را از سه جنبه مختلف مي‌توان بررسي كرد: نیروی الكترواستاتيك بين بارهاي الكتريكي (میدان الکتریکی) نیروی مغناطیسی ناشی از حركت بار الكتريكي (میدان مغناطیسی) پرتوهای الكترومغناطيسي ناشی از شتاب دادن به بار الكتريكي اثر عبور میدانهای الکترومغناطیسی از داخل بافت چیست؟ عبور میدانهای الکترومغناطیسی بسیار بزرگ از داخل بافت ایجاد میدانهای الکتریکی قوی در بافت ایجاد میدانهای مغناطیسی قوی در بافت ایجاد حرکت در ذرات باردار بافت ایجاد گرما در بافت که ميزان آن برابر است با I2Rt بدون اثر تحریکی روی بافتهای تحریک پذیر فرصت كافي براي تحريك عصب يا عضله توسط نوسانات وجود ندارد برای ایجاد تحریک زمان پالس ms 0.1 لازم است در حالیکه حداقل زمان پالس این جریانها µs 0.02 است Short Wave Diathermy دستگاه دیاترمی شامل دو مدار است. یک مدار تولید کننده امواج سینوسی با فرکانس ۲۷٫۱۲ MHz یک مدار منعکس …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت Electrotherapy اینجا کلیک کنید

پاورپوینت کيفيت انرژي الکتريکي و کيفيت قدرت

نام فایل : پاورپوینت, کیفیت انرژی, الکتریکی و کیفیت قدرت

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت کيفيت انرژي الکتريکي و کيفيت قدرت : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۶۳۵

دسته ی محصول : فنی و مهندسی


                نوع فایل power point   قابل ویرایش ۸۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها     – تجهيزات مرتبط با فن آوري اطلاعات و دفتري     – تجهيزات قوس الکتريکي     – قطع و وصل بارهای الکتريکی     – راه اندازی موتورهای بزرگ  اندازه گيري کيفيت انرژي الکتريکي  روشهای بهبود مسائل و مشکلات مرتبط کيفيت  قدرت ( راه حل ها ) چكيده : کيفيت انرژي الکتريکي و يا ( کيفيت قدرت ) موضوعي است که بطور روز افزون ، براي مصرف کننده گان برق در تمام سطوح و کاربرد اهميت پيدا ميکند.  تجهيزات حساس و بارهاي غير خطي ، اکنون بطور وسيعي در محيط هاي صنعتي ،  اقتصادي و خانگي مورد استفاده قرار ميگيرند.  نتيجتاٌ، اتفاقات موثر بر روي منبع الکتريسيته که قبلاٌ براي شرکتهاي برق منطقه اي و مصرف کنندگان برق قابل قبول بودند ،  اکنون غالباٌ از نقطه نظر مصرف کننده يک مسئله يا مشکل عمده تلقي ميشوند. در اين سمينار موضوع کيفيت قدرت معرفي شده و اهميت آن مورد بررسي قرار ميگيرد . …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت کيفيت انرژي الکتريکي و کيفيت قدرت اینجا کلیک کنید

پاورپوینت مدیریت انرژی حرارتی و تکنولوژی ارتقای انرژی حرارتی

نام فایل : پاورپوینت, مدیریت انرژی حرارتی, و تکنولوژی ارتقای انرژی حرارتی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت مدیریت انرژی حرارتی و تکنولوژی ارتقای انرژی حرارتی : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۶۳۷

دسته ی محصول : فنی و مهندسی


              نوع فایل power point   قابل ویرایش ۳۰ اسلاید   قسمتی از اسلایدها ۲-  مدیریت انرژی حرارتی:       – درک استفاده موثر از سوخت وحرارت       – آنالیز تکنیکی واقتصادی وضعیت موجود کارخانه شامل: انتخاب سوخت،انتقال حرارت،احتراق،اندازه گیری،بازیافت حرارت اگزوز       – تکنولوژی مدیریت انرژی حرارتی مرتبط با : کنترل   کیفیت،برنامه ریزی تولید،نگهداری،کنترل آلودگی …. ۳ کنترل احتراق :      از لحاظ تئوریک احتراق کامل امکان نا پذیراست. بررسی های اقتصادی وتکنیکی هر دو بایستی مد نظر قرار گیرند. بعنوان مثال:موارد زیر بایستی مورد مطالعه قرار گیرند. – نیاز به درجه حرارت بالا – نیاز به نرخ حرارتی ثابت – نیاز به گرمایش یکنواخت وپیوسته در دمای پایین – نیاز به فضای خالص در کوره نظیر فضای احتراق اکسیداسیون و احیا – بسته به هدف احتراق (نظیر تولید بخار ،عملیات حرارتی فلزات،ذوب،سینتر کردن،خشک کردن) شرایط احتراق متفاوت خواهد بود. همچنی …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت مدیریت انرژی حرارتی و تکنولوژی ارتقای انرژی حرارتی اینجا کلیک کنید

پاورپوینت فرستنده-گیرنده یکپارچه نوری مبتنی بر تشدیدگرهای حلقوی

نام فایل : پاورپوینت, فرستنده, گیرنده یکپارچه نوری مبتنی بر تشدیدگرهای حلقوی

پسورد فایل : فاقد پسورد

سرور دانلودپاورپوینت فرستنده-گیرنده یکپارچه نوری مبتنی بر تشدیدگرهای حلقوی : ایران

شماره محصول : ۱۸۸۷۶۳۹

دسته ی محصول : فنی و مهندسی


                نوع فایل power point   قابل ویرایش ۲۳ اسلاید   قسمتی از اسلایدها طیف انتقالی تشدیدگر حلقوی برای سه مقدار ضریب تزویج k.در شکل فاصله بین طول موج های لاندا برابر nm1.6 است و طول موج ها مقادیر بیشینه و کمینه در هر نمودار می باشند. شکل: انتشار نور در تشدیدگر حلقوی برای طول موج  لاندا در حالی که موجبر حلقوی تشدیدگر حلقوی ساختار  غیرفعال دارد شکل: انتشار نور در تشدیدگر حلقوی برای طول موج  لاندا در حالی که موجبر حلقوی تشدیدگر حلقوی ساختار فعال دارد و همزمان با جداسازی،آشکارسازی هم صورت می گیرد. شکل: انتشار نور در تشدیدگر حلقوی برای طول موج  لاندا .این طول موج به سمت انعکاس دهنده و مدولاتور هدایت می شود   فهرست مطالب و اسلایدها فرستنده-گیرنده های نوری قابلیت مجتمع سازی فرستنده-گیرنده ها بخش های مختلف فرستنده-گیرنده …

جهت مراجعه به ادامه ی مطلب و دانلود پاورپوینت فرستنده-گیرنده یکپارچه نوری مبتنی بر تشدیدگرهای حلقوی اینجا کلیک کنید